Legnica

Literatura

<< powrót

 

Życie literackie Legnicy

    Jan Smalewski: Życie literackie Legnicy   Legnica to jedno z najstarszych miast śląskich. Zmienna sytuacja politycz-na spowodowała, że najpierw było polskie, potem czeskie, a od połowy XVIII III III w. do 1945 r. losy Legnicy, podobnie jak całego Dolnego Śląska, związane zostały z dziejami Prus i Niemiec. W wyniku II II wojny światowej oraz postanowi... [ więcej ]

Ryszard Adamów

Ryszard Adamów (1935-2010) – mieszkający przez wiele lat w Legnicy prozaik. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego był marynarzem Polskiej Marynarki Wojennej. W późniejszym czasie pracował w różnych instytucjach i organizacjach kulturalnych. Debiutował na łamach miesięcznika „Odra” w 1962 r. Pracował jako redaktor w legnickich „Konkretach”. W 1977 r. otrzym... [ więcej ]

Anna Podczaszy

Anna Podczaszy (1972) −wykładowca w Centrum Języków Obcych w Legnicy. Autorka trzech tomów wierszy: "danc" (2000), "Wte i nazad" (2003) i "Mniej, więcej" (2007). Nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2000. Mieszka w Legnicy. ... [ więcej ]

Grzegorz Tomicki

Grzegorz Tomicki (1965) - poeta, prozaik, krytyk literacki. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Stale współpracuje z miesięcznikami „Twórczość” i „Odra” oraz kwartalnikiem „FA-art”. Opublikował tomy wierszy: Miasta aniołów (Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1998), Zajęcia (Biblioteka Studium, Kr... [ więcej ]