Przemysł

Kalendarium przemysłowe

<< powrót

 

Rozruchy tkaczy w Lubawce, Kamiennej Górze i Chełmsku Śl.

Rozruchy tkaczy w rejonie Lubawki przerodziły się później w szereg wystąpień tej grupy społecznej. Swoje niezadowolenie manifestowano też w innych miejscowościach regionu, doprowadzając do publicznych wystąpień. „Dnia 27 marca 1793 r. na targi płócienne do Lubawki przybyło nadzwyczaj wielu tkaczy, którym ostatnio powodziło się coraz gorzej: ceny płótna były ju... [ więcej ]

Ustawa znosząca świadczenia feudalne

2 marca 1850 roku została ogłoszona nowa ustawa regulacyjna, która objęła swoim działaniem największą grupę gospodarstw chłopskich. [ więcej ]

Otwarto hutę szkła Oranienhutte (ob. Violetta)

Dzięki staraniom ks. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim Franz Losky otworzył hutę szkła (Oranienhütte, ob. Violetta). [ więcej ]

Wymiana towarów za makulaturę

Od tego dnia w zamian za makulaturę można było kupić niektóre poszukiwane artykuły przemysłowe. [ więcej ]

Zamknięto kopalnię złota w Złotym Stoku

Na przestrzeni całego okresu wydobywczego, tj. w ciągu ponad 700 lat, wydobyto w Złotym Stoku ok. 16 ton czystego złota. Kopalnię zamknięto 1.04.1961 r. [ więcej ]

Szyb Kopernik w Wałbrzychu

Tego dnia w Wałbrzychu wmurowano akt erekcyjny szybu Kopernik, który miał być ukoronowaniem rozbudowy i modernizacji Kopalni Węgla Kamiennego Victoria. [ więcej ]

Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego

W związku z postępującą likwidacją wałbrzyskiego górnictwa działające jeszcze trzy kopalnie połączono w jedną pod nazwą Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego [ więcej ]

Powstaje KGHM w Lubinie

1 maja 1961 r. powstaje Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie. [ więcej ]

Tragiczny wypadek w kopalni Ruben (Nowa Ruda)

Do najbardziej tragicznego wypadku górniczego w Nowej Rudzie doszło 10.05.1941 r. [ więcej ]

Katastrofa górnicza w kopalni Wacław

Najbardziej tragiczna katastrofa górnicza lat 30. miała miejsce 9 lipca 1930 r. w kopalni Wacław (Wenceslaus) w Miłkowie / Ludwikowicach Kłodzkich, a dokładniej na terenie szybu Kurt. [ więcej ]

Wystawa Ziem Odzyskanych

„Oglądana z daleka sprawia wrażenie nowoczesnego miasta” – mówił lektor Polskiej Kroniki Filmowej (32/48) poświęconej wrocławskiej Wystawie Ziem Odzyskanych, której uroczyste otwarcie zorganizowano 21 lipca 1948 r. „Oko z przyjemnością spoczywa na estetycznych i ciekawie zaprojektowanych pawilonach”. Kto je zaprojektował? „Do oprawy plastycznej zaangażowano wi... [ więcej ]

Huta Józefina (Julia)

8 lipca 1842 r. miał miejsce pierwszy wypał szkła w największej hucie w Szklarskiej Porębie. Tak rozpoczęła swoją działalność huta Józefina (Josephine). [ więcej ]

Początki przemysłu szklarskiego w Szklarskiej Porębie

7 sierpnia 1366 r. w dokumencie sprzedaży huty szkła po raz pierwszy zostaje wymieniona nazwa miejscowości (niem. Schribirshau); jednocześnie tę datę uznaje się za początek przemysłu szklarskiego w Szklarskiej Porębie. [ więcej ]

Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

Od 7 sierpnia 1945 r. znacjonalizowane dolnośląskie kopalnie podlegały nowo ustanowionej strukturze: Dolnośląskiemu Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego z siedzibą w Wałbrzychu. [ więcej ]

Radioodbiornik Pionier

3 sierpnia 1948 r. ruszyła produkcja radioodbiornika Pionier w dzierżoniowskiej Państwowej Fabryce Odbiorników Radiowych (późniejsza Diora). [ więcej ]