Literatura

Proza

<< powrót

Proza dolnośląska (1989-2010)

Szkic o prozie regionalnej, obejmujący okres dwóch ostatnich dziesięcioleci, powinien być opowieścią jednocześnie historyczną, krytyczną i – ostrożnie – publicystyczną. Narracja historii literatury zakłada ustalanie faktów minionych i opisywanie dzieł w porządku chronologicznym, rekonstruowanym przez badacza. Celem narracji krytycznej, towarzyszącej tekstom lub zjawi... [ więcej ]