Literatura

Grupy literackie

<< powrót

 

Agora

Agora (1965- ok. 1972) – grupa młodych poetów i krytyków, głównie studentów i asystentów Uniwersytetu Wrocławskiego, skupionych wokół pisma „Agora”. Jak pisze Andrzej Waśkiewicz, wśród pierwszych członków grupy byli m.in. „Marek Garbala, Lothar Herbst, Stanisław Zając, Jacek Rybak i Andrzej Kisiel. Trzej ostatni wystąpili z niej w r. 1970, akces zgło... [ więcej ]

Dlaczego Nie

Dlaczego Nie – wrocławska grupa młodoliteracka działająca w latach 1956-60. Wśród jej członków można wymienić m.in. Andrzeja Bartyńskiego, Stanisława Chacińskiego, Krzysztofa Coriolana czy Salomeę Kapuścińską. Wśród założeń programowych tego ugrupowania w wypowiedziach programowych podkreślano jej pozaśrodowiskowy i antyestabliszmentowy charakter.  ... [ więcej ]