Architektura

Region

<< powrót

Architektura regionu jako tekst kultury

  Anna Rumińska: Architektura regionu jako tekst kultury   Architektura jest tekstem kultury i techniką komunikacji,  jest też narzędziem konstruowania kultury i wizualizacją indywidualnej świadomości. Innymi słowy: to co się architekturą napisze w pejzażu, to zostanie zrozumiane, choć nie zawsze tak, jak by tego chcieli autorzy. Architektura mieszkalna to cz... [ więcej ]

Barieroza

  Anna Rumińska: Barieroza – choroba traktów pieszych i rowerowych   Nie tylko Dolny Śląsk zapadł na szczególną chorobę: barierozę. Niejeden dziennikarz rozwodził się już nad tym tematem. Jednak jak dotąd żaden nie podjął wątku absurdu podwójnych słupków, co jest po prostu marnotrawieniem publicznych pieniędzy. O tym później, a póki co, skupmy s... [ więcej ]

Dolnośląskie znikanie

  Anna Rumińska: Dolnośląskie znikanie. Tożsamość a środowisko zbudowane   Można by zacząć od zachwytów nad zabytkami. Wychwalać pod niebiosa walory dolnośląskich dworców, fabryk i pałaców – jest się czym zachwycać, oj tak.  Na boku czai się jednak refleksja, że z poczuciem bezsilności obserwujemy, jak część architektonicznego piękna regi... [ więcej ]

Echa średniowiecznych lokacji

  Anna Rumińska: Echa średniowiecznych lokacji miejskich we współczesnym obrazie regionu   Jakie są dostrzegalne lub wyczuwalne echa lokacji średniowiecznych miast, które można zweryfikować, opisać oraz spożytkować edukacyjnie i społecznie? Na czym polega – jeśli w ogóle istnieje – specyfika dolnośląskiej urbanistyki? Z mojej perspektywy, jako antropoloż... [ więcej ]

Oświata versus edukacja architektoniczna

  Anna Rumińska: Oświata versus edukacja architektoniczna – na przykładzie historii o regionie   Edukacja architektoniczna przebiega na Dolnym Śląsku w formie edukacji pozaformalnej (zwaną też nieformalną). Jest to typ edukacji skupionej na analizie przestrzeni dokonywanej przez uczestników zajęć, tj. dzieci i młodzież. Prowadzę ją na Dolnym Śląsku wraz z p... [ więcej ]

Partycypacja społeczna a przestrzeń

  Anna Rumińska: Dolnośląskie relacje między partycypacją społeczną a przestrzenią   Antropologiczno-urbanistyczne ujęcie partycypacji społecznej nie oznacza przypisania tego zjawiska do jednej dyscypliny, lecz jego interpretację łączącą różnorodne dyscypliny nauki i życia. Idea partycypacji społecznej jest również zdeterminowana przez ideę interdyscypli... [ więcej ]

Place dolnośląskie

  Anna Rumińska: Place Dolnego Śląska   Tworzenie miasta według niemieckiego prawa lokacyjnego zaczynało się na Dolnym Śląsku od wytyczenia jego obszaru. W środkowym punkcie co większych obszarów urządzano rynek, gdzie odbywała się wymiana handlowa. Wznoszono tu ratusz, a także inne obiekty pełniące podstawowe funkcje, np. dom kupiecki, kościół, karczmę. ... [ więcej ]

Przestrzeń a model rodziny

  Anna Rumińska: Przestrzeń a model rodziny   Zróżnicowanie demograficzne Dolnego Śląska sprzyjało różnorodnym formom życia rodzinnego – od rodziny chłopskiej poprzez rycerską i ziemiańską aż po magnacką i książęcą. Ludność ta zamieszkiwała rozmaite budowle o funkcji mieszkalnej. Nie bez znaczenia był też napływ obcej ludności w wyniku migracji i ... [ więcej ]

Sklepy wielkopowierzchniowe na Dolnym Śląsku

  Anna Mrozowicka: Sklepy wielkopowierzchniowe i sieci handlowe na Dolnym Śląsku od XIX wieku do współczesności   Województwo dolnośląskie należy do regionów z dużą liczbą wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Wskaźnik ich dostępności wynosi osiem tysięcy sto trzydzieści jeden osób na jedną placówkę handlu wielkopowierzchniowego, co daje piąte mi... [ więcej ]

Tradycje szlacheckie w przestrzeni i architekturze

  Anna Rumińska: Tradycje szlacheckie w przestrzeni i architekturze   Dla kulturowego obrazu przestrzeni regionu kształtowanej ręką człowieka, a w tym kontekście kontynuacji tradycji szlacheckich, szczególnie istotne są teksty autorstwa swoistej elity – grupy aktywnych przywódców, usytuowanych w strukturach „władzy”, to jest środowiska architektów zrzeszony... [ więcej ]

Zasadźcy na Dolnym Śląsku

  Anna Rumińska: Zasadźcy na Dolnym Śląsku   Funkcja zasadźcy związana była ze średniowiecznym osadnictwem na prawie niemieckim (łac. Ius teutonicum), które na masową skalę rozpoczęło się na Dolnym Śląsku w XIII wieku. Na ten okres przypada intensywna kolonizacja niemiecka regionu. Jej prawną podstawą był dokument lokacyjny, który dawał nowemu osadnikowi... [ więcej ]

Wyspy z perspektywy turysty

  Anna Rumińska: Wyspy z perspektywy turysty   Podejrzewam, że w pamięci wielu czytelników termin „wyspa” odwołuje się do sielanki dzieciństwa. Wyspa to izolacja i odmienność, zerwanie z trybem codzienności, zerwanie z cywilizacją i przerwa w ciągłości przestrzennej i czasowej. Niektóre dolnośląskie miasta mają swoje wyspy. Jaka jest ich symbolika, kondy... [ więcej ]