Architektura

Przestrzeń publiczna

<< powrót

Krajobraz i ład przestrzenny

  Anna Rumińska: Krajobraz i ład przestrzenny – resentyment czy konieczność?   Architektura Dolnego Śląska, jako obraz regionu niosący określone treści, stale podlega opisom, analizie i krytyce. Obraz ten przyjmuje trójstopniową formułę, począwszy od 1) pojedynczego budynku, poprzez 2) ich zespół i przestrzeń między nimi, aż po 3) tzw. krajobraz kulturowy... [ więcej ]

Ławkologia

  Anna Rumińska: Ławkologia – strategia aktywizacji przestrzeni publicznej   Ławka to uczestniczka dolnośląskiej przestrzeni publicznej na tych samych prawach, co żywe istoty ludzkie. Celowo ją tutaj personifikuję, aby uświadomić jej rolę w przestrzeni naszego regionu. Dom i dwór (ewentualnie pole) to w języku polskim dwie opozycje przestrzeni najbliższej... [ więcej ]

Przestrzeń publiczna miast Dolnego Śląska

  Anna Rumińska: Przestrzeń publiczna miast Dolnego Śląska – tendencje w aranżacjach   Dla niniejszych rozważań przydatna będzie definicja zawarta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, które jako obszary przestrzeni publicznej (w liczbie mnogiej) wskazuje „[…] ważne place, ulice, skwery oraz parki przeznaczone dot... [ więcej ]

Świadomość przestrzenna

  Anna Rumińska: Świadomość przestrzenna   Wśród mieszkańców Dolnego Śląska aktualne jest obecnie pojęcie małej ojczyzny, a liczne publikacje nakreślają dzieje poszczególnych miejscowości lub obszarów. Już samo to pojęcie, a także działania wokół niego skupione określają wagę percepcji przestrzennej Dolnoślązaków. Przykładem może tu być społec... [ więcej ]