Zniszczone mosty w Zgorzelcu
07.05.1945

wróć

7 maja 1945 wycofujący się żołnierze niemieccy wysadzili z Zgorzelcu wszystkie mosty (nazajutrz w mieście pojawiły się pierwsze sowieckie patrole). Wiadukt kolejowy nad Nysą został częściowo zniszczony o godz. 22.00 tego dnia (przywrócono go do użytku w 1954 r.).

Zgorzelecki wiadukt to drugi najdłuższy tego typu kamienny obiekt na Dolnym Śląsku. „Pozostałe to: na Bobrze w Bolesławcu (519 m długości), na Kwisie (96 m), na Potoku Jędrzychowickim koło Jędrzychowic (106 m). Most w Zgorzelcu jest krótszy niż w Bolesławcu - ma 448 m długości, ale jest wyższy (maksymalnie 35 m nad lustrem wody). Posiada 35 kamiennych przęseł składających się z 6 sekcji (kolejno od lewego brzegu): dwie sekcje po trzy łuki o rozpiętości 18,8 m, jedna sekcja z 5 łukami o rozpiętości 12,5 m, trzy sekcje po 6 łuków o rozpiętości 9,4 m, następnie jedno przęsło o rozpiętości 7,5 m i jedno o rozpiętości 6,6 m. Szerokość mostu wynosi 8,45 m, w tym jezdni 7,5 m. Zatem rozpiętość przęseł i wysokość łuków rosną skokowo od lewemu brzegu. Do budowy wykorzystano granit miejscowy (do wypełnienia konstrukcji) i z oddalonego o 10 km kamieniołomu, a część cementu sprowadzono aż z Anglii i Tarnowskich Gór. Wygląd mostu nawiązuje do rzymskich mostów kamiennych[1]”. 

 


[1] Zob.: http://fotopolska.eu/Most_kolejowy_Zgorzelec, dostęp z 18.04.2016.