kalendarium
Dolnego Śląska
Defenestracja wrocławska
Defenestracja wrocławska

18.07.1418

 

18 lipca 1418 r. w czeskim Wrocławiu (właśc. Wretslawiu) doszło do jednej z najgłośniejszych defenestracji w Europie przeprowadzonej przez rozwścieczonych sukienników i rzemieślników (głównie rzeźników) na przedstawicielach lokalnego magistratu.

Huta Józefina (Julia)
Huta Józefina (Julia)

08.07.1842

 

8 lipca 1842 r. miał miejsce pierwszy wypał szkła w największej hucie w Szklarskiej Porębie. Tak rozpoczęła swoją działalność huta Józefina (Josephine).

Stowarzyszenie Podróży Kosmicznych
Stowarzyszenie Podróży Kosmicznych

05.07.1927

 

Katastrofa górnicza w kopalni Wacław
Katastrofa górnicza w kopalni Wacław

09.07.1930

 

Najbardziej tragiczna katastrofa górnicza lat 30. miała miejsce 9 lipca 1930 r. w kopalni Wacław (Wenceslaus) w Miłkowie / Ludwikowicach Kłodzkich, a dokładniej na terenie szybu Kurt.

Konferencja poczdamska
Konferencja poczdamska

17.07.1945
02.08.1945

 

Trwająca w dniach 17.07-02.08.1945 r. konferencja poczdamska miała zasadnicze znaczenie dla ustalenia północnych i zachodnich granic Polski (Odra, Nysa Łużycka) i struktur narodowościowych na tych terenach (usunięcie Niemców).

Zbiory Ossolineum i Panorama Racławicka we Wrocławiu
Zbiory Ossolineum i Panorama Racławicka we Wrocławiu

21.07.1946

 

21 lipca 1946 r. na stacji Wrocław-Brochów pojawił pociąg ze specjalnym ładunkiem: ze Lwowa przywieziono w nim część zbiorów Biblioteki Ossolineum oraz ogromne płótno „Panoramy Racławickiej\".

Wrocławska Iglica
Wrocławska Iglica

03.07.1948

 

O 10 metrów krótsza niż pierwotnie zaprojektowano (wg proj. prof. Stanisława Hempla) jest dziś wrocławska Iglica, którą ustawiono w pobliżu ówczesnej Hali Ludowej 3 lipca 1948 r.

Wystawa Ziem Odzyskanych
Wystawa Ziem Odzyskanych

21.07.1948

 

Układ zgorzelecki
Układ zgorzelecki

06.07.1950

 

„Układ między Rzeczypospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej” – to pełne brzmienie nazwy traktatu podpisanego 6 lipca 1950 r.

Karol Maliszewski
Karol Maliszewski

27.07.1960

 

27 lipca 1960 r. urodził się Karol Maliszewski – absolwent filozofii, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydał dziewięć tomików poetyckich, trzy tomy prozy i pięć tomów szkiców krytycznoliterackich, ostatnio "Potrawy pośmiertne" (2010), "Sajgon" (2009), "Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska" (2010). Laureat nagród im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999), w 2007 nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Mieszka w Nowej Rudzie.

Ostatni tramwaj w Legnicy
Ostatni tramwaj w Legnicy

13.07.1968

 

13 lipca 1968 przestały kursować legnickie tramwaje.

Marek Lechki
Marek Lechki

09.07.1975

 

9 lipca 1975 roku w Brzegu Dolnym urodził się Marek Lechki – reżyser, scenarzysta i kompozytor, z Dolnym Śląskiem związany od urodzenia. W Wołowie ukończył Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, a po maturze dalszą naukę podjął we wrocławskim Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, na specjalizacji filmowej (do innych znanych absolwentów tej placówki należą m.in. Bartosz Kędzierski, Maciej Migas, Weronika Bilska, Paulina Skibińska). Filmową edukację kontynuował na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończył w 2002 roku.

Powódź w 1997 r.
Powódź w 1997 r.

04.07.1997
20.07.1997

 

Dwie fale opadów zadecydowały o wystąpieniu w Polsce powodzi w 1997 r., nazywanej Powodzią Tysiąclecia (oprócz Odry i jej dopływów wylały wówczas wody dorzeczy rzek Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, a także Nysa Kłodzka, Bystrzyca, Nysa Łużycka czy Widawa).