Muzyka

Ludowa i tradycyjna

<< powrót

 

Tradycje muzyczne na Dolnym Śląsku

Fenomen tradycyjnej muzyki na Dolnym Śląsku ma swoje źródło w różnorodności kultur znajdujących się na tych terenach. Od roku 1945 obszar ten zasiedlali zdemobilizowani żołnierze, osadnicy wojskowi, ludzie wracający z obozów pracy, a zaraz po nich osadnicy z terenów Polski Centralnej. W 1945 roku powołano Komitety Osiedleńcze, nadzorujące proces osiedlania się ludnoś... [ więcej ]