Bar Kochba

wróć


Żydowski Związek Gimnastyczny i Sportowy „Bar Kochba” – działająca m.in. we Wrocławiu organizacja sportowa, zanicjowana przez ruch syjonistyczny na początku XX. w (działały wówczas również m.in. kluby Makkabi i Hakoah), ukierunkowana na rozwój fizyczny młodego pokolenia Żydów. „W walce z antyżydowską karykaturą widać różnorodne prądy: osiągnięcia sportowe można było przedstawić jako ‘żywe świadectwo’ silnego narodu żydowskiego. W modzie sportowej ukształtowanej na wzór angielski, Żydowskie mieszczaństwo widziało często urzeczywistnienie swoich ideałów"[1].

Bar Kochba funkcjonował oddzielnie dla dzieci i kobiet (tzw. Hajom). Treningi i przedsięwzięcia sportowe prowadzone były we Wrocławiu przy ul. Giżyckiej, następnie zaś na Osobowicach i w hali przy ul. Pawłowa 46. Szczególnie aktywnie działano po 1933 r., kiedy ograniczano dostęp Żydom do innych obiektów. W listopadzie 1938 wszystkie żydowskie stowarzyszenia sportowe zostały zdelegalizowane.

 

Źródło: Encyklopedia Wrocławia, praca zbiorowa, red. naukowa Jan Harasimowicz, Wrocław 2006.

 

 

opr. gc

 


[1] Szczegółowe informacje pod tym linkiem