Bielany Wrocławskie: Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

wróć


(GPS - 51.0397 / 16.9686)

 

 
Wprawdzie pierwsza pisana wzmianka na temat bielańskiego kościoła pochodzi z 1357 r., niemniej jednak sama budowla powstała pod koniec XIII w. Kościół został wybudowany w stylu gotyckim, który mimo kilku modernizacji i remontów został zachowany do dziś. Jego wyposażenie to już jednak w większości styl barokowy.
 
W 1632 r. kościół przejmują luteranie, ale pozostaje pod ich zarządem tylko do 1654 r., kiedy to na mocy pokoju westfalskiego powraca w ręce katolików. Podczas XVI-wiecznego remontu do kościoła dobudowana zostaje niewielka wieża, na której umieszczono trzy dzwony, z których do czasów współczesnych dotrwał tylko jeden.
 
Największa modernizacja - czy remont - miała miejsce na początku XVIII w., kiedy to konieczne było przeprowadzenie zabezpieczeń stropu, który był mocno spękany i groził zawaleniem.
 
 
Widok od strony północnej:
 

 

Od północnej strony widać dobudowane w XVII w. kaplicę i zakrystię, które wydają się korespondować z surową bryły gotyku:

 

Przechodzimy na stronę południową:

 

Dobudowany po stronie południowej przedsionek pochodzi z tego samego okresu, co zakrystia:

 

Wejście do przedsionka:

 

Herby budowniczego przedsionka, Hansa Uthmanna:

 

Na fasadzie kościoła po stronie południowej znajduje się całopostaciowa tablica nagrobna:

 


Tekst i fotografie: Tomasz Jaśniewicz / zwiedzamydolnyslask.blogspot.com