Formularz zgłoszeniowy

wróć


Prześlij swoje wspomnienia już teraz – poświęcisz na to 3 minuty. Uzupełnij dane osobowe albo wpisz anonimowo maksymalnie 3 frazy zaczynające się od słów: „Pamiętam…” dotyczące wydarzeń związanych z powodzią w 1997 r. w wybranej miejscowości Dolnego Śląska.

Wejdź do formularza zgłoszeniowego.