/
Jakub Egit (1908–1996)

Biogram

 

Jakub Egit (1908–1996) - wybijająca się na pierwszy plan postać czołowego organizatora życia ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku jest szczególnie ważna dla Wrocławia, ponieważ Egit mieszkał tu od 1946r i aktywnie działał na najróżniejszych polach. Wielka iluzja, jaką było stworzenie nowego życia żydowskiego w Polsce, upadła już w 1948, kiedy władze komunistyczne mimo wcześniejszego pozwolenia odmówiły zorganizowania wystawy o osadnictwie żydowskim na Dolnym Śląsku w Hali Stulecia w przyznanych wcześniej dwóch salach wystawienniczych. Wydarzenia lat 1949-1950 zakazujące wszelkich indywidualnych przejawów życia społeczno-kulturalnego zniszczyły szybko i sprawnie zorganizowaną działalność różnych grup społecznych, na całe lata zamykając tym samym szansę odbudowania życia żydowskiego po wojnie. Emigracja aktywnych działaczy różnych frakcji politycznych oraz artystów doprowadziła do stagnacji życia kulturalno-społecznego. W marcu 1968 wydawało się, że odbudowa życia społeczeństwa żydowskiego nie będzie możliwa, ale ostatnie lata odbudowy gmin w różnych polskich miastach – w tym we Wrocławiu –  pokazują, że hitlerowska wizja Europy bez Żydów, wspierana aktywnie w latach 50. i 60. przez komunistów, niekoniecznie musi okazać się prawdą.

 

oprac. Agnieszka Ilwicka-Sheppart

 

 


Pierwodruk: zydowskiwroclaw.uni.wroc.pl.