Krótka charakterystyka

wróć


Dzierżoniów - Reichenbach im Eulengebirge, Rychbach, Rychonek, Nowa Jerozolima. Miasto blisko 35 tysięczne, które najprawdopodobniej większości mieszkańców Dolnego Śląska może kojarzyć się z zakładami radio-odobiorników Diora. Niektórzy pewnie kojarzą również, że po wojnie zamieszkiwała tutaj liczna grupa Żydów – co zostało zauważone m.in. przez twórców Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sami żydowscy mieszkańcy Dzierżoniowa przez jakiś czas nazywali „swoje” miasteczko Nową Jerozolimą. Mniej przyjaźnie nastawieni osadnicy z okolicznych Pieszyc i Bielawy nierzadko posługiwali się określeniem… Żydkowo. Miasto stanowi ciekawy przykład „walki” różnych dyskursów, porządków językowych i semantycznych. Polskie, żydowskie, po-niemieckie – wszystkie te kulturowe sposoby organizowania, opisywania przestrzeni – są możliwe do odczytania w Dzierżoniowie. Liczba „miejskich tekstów” jest nieskończona. Ich dekodowanie zatem będzie rzeczą bardzo subiektywną, nie mającą nic wspólnego z tzw. „obiektywizmem”.  Nie należy się jednak tego obawiać.