O Centrum

wróć


 

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska jest fundacją, której głównym celem jest działalność edukacyjno-kulturalna na rzecz promocji oraz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

 

Dane:

Centrum Badań nad Dziedzictwem
Kulturowym Dolnego Śląska
Ul. Przejście Garncarskie 2
50-107 Wrocław
KRS: 0000806855
NIP: 8971871546
REGON: 384560862

Numer rachunku 25 1600 1462 1884 0180 9000 0001​
BNP Paribas

 

Innymi celami Fundacji są:

a) upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych i intelektualnych;
b) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych;
c) integracja środowisk twórczych i akademickich;
d) wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na obszarach
zmarginalizowanych;
e) inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;
f) upowszechnianie i promowanie wartości proekologicznych;
g) upowszechnianie i promowanie literatury współczesnej;
h)  podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Władze fundacji:

Grzegorz Czekański (prezes)
Michalina Czekańska (wiceprezes)

 

Początek? W 2012 roku wrocławska Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza wydała obszerną antologię literatury dolnośląskiej. "Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska" to trzy lata pracy, prawie 800 stron, syntezy o dolnośląskiej prozie, poezji i dramacie, sylwetki kilkudziesięciu autorów, teksty o 12 miastach regionu i dolnośląskich czasopismach.  Jak się okazało, 800 stron to był dopiero pierwszy etap przygody z dziedzictwem kulturowym regionu. Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska można uznać za pewnego rodzaju totalną kontynuację "Rozkładu jazdy". 

 

 

 

 

 


pliki do pobrania


statut fundacji centrum badan nad dziedzictwem dolnego slaska. (dodano 21.10.2019, pobrań: 468)