/
Rafał Augustyn

Biogram

 

Rafał Augustyn (1951) - kompozytor, krytyk muzyczny i wykładowca akademicki. Flologię polską studiował we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w roku 1974 na podstawie pracy o semiotyce dziewiętnastowiecznych podręczników aktorstwa pisanej pod kierunkiem prof. Czesława Hernasa. Ukończył także studia muzyczne w klasie kompozycji prof. Henryka Mikołaja Góreckiego w ówczesnej PWSM (dziś Akademii Muzycznej) w Katowicach. Doktorat pisany pod kierunkiem prof. Janusza Deglera, poświęcony strukturalnym pokrewieństwom sztuk w okresie modernizmu obronił w 1982 r. W latach 1979-1980 był lektorem języka polskiego na State University of New York at Stony Brook.  Habilitację uzyskał w AM w Katowicach w 2014 r. W IFP wykłada wprowadzenie do wiedzy o kulturze a także przedmioty poświęcone kontekstom literackim i teatralnym muzyki: "Tekst i muzyka" oraz "Muzyka, muzyczność, teatr". W poprzednich latach prowadził także m.in. zajęcia z poetyki oraz autorski przedmiot "Wiedza o kulturze w warsztacie filologa".

Opublikował szereg artykułów poświęconych współistnieniu i integracji sztuk, szczególnie zaś współczesnemu teatrowi muzycznemu. Jest aktywnym krytykiem muzycznym i teatralnym, stałym współpracownikiem "Odry" i - do roku 2013 - "Ruchu Muzycznego". Był autorem audycji w "Dwójce" i "Trójce" Polskiego Radia oraz serii programów TV "Klasyk, nasz bliski".

Kierował festiwalami Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, a w latach 1980-1998 był członkiem komisji programowej "Warszawskiej Jesieni".

Jego kompozycje - symfoniczne, kameralne, chóralne, elektroniczne i sceniczne wykonywano na czołowych estradach polskich oraz w większości krajów europejskich. Jako twórca muzyki teatralnej współpracował m.in. z Konradem Swinarskim, Tadeuszem Łomnickim, Henrykiem Tomaszewskim, Kazimierzem Braunem, Tadeuszem Mincem, Krzysztofem Zaleskim, Wiesławem Hejno i Jerzym Bielunasem, a jako konsultant muzyczny - z Jerzym Jarockim i Grzegorzem Jarzyną.  Przedstawienia baletowe z jego muzyką wystawiały Teatr Wielki w Warszawie i Opera Wrocławska. W 2010 roku wytwórnia CD Accord wydała jego pierwszą płytę monograficzną "Do ut des", która otrzymała trzy nominacje do nagrody "Fryderyk 2011" oraz Nagrodę Muzyczną Wrocławia. W początku roku 2016 CD Accord wydał drugą płytę monograficzną "Sub Iove", tym razem z muzyką chóralną.  Wieloletni (do czerwca 2015 r.) prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Kompozytorów Polskich.  W roku 2014 Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało (po ponad 25 latach) jego przekład fundamentalnej monografii Charlesa Rosena "Styl klasyczny". 

 

Za: www.ifp.uni.wroc.pl/

 

Sylwetka w Polskim Centrum Informacji Muzycznej.
Sylwetka na portalu Culture.pl.

 

Twórczość

 

Spis ważniejszych kompozycji znajduje się pod tym linkiem.

Spis ważniejszych publikacji znajduje się pod tym linkiem.