Robert Skrzypczyński

wróć


Robert Skrzypczyński - studiuje Gospodarkę przestrzenną (studia magisterskie) na Politechnice Wrocławskiej. Wierzy, że gospodarowanie przestrzenią wymaga podejścia systemowego – stąd też zaangażowanie w projekt Czytanie miasta, w którym udział biorą przedstawiciele różnych dziedzin nauki. Przewodzi zespołowi, który zagłębi się w tekst Obornik Śląskich. Z perspekywy planistycznej szczególnie interesujące są dla niego relacja tego miasta z pobliskim Wrocławiem oraz jego dawna rola uzdrowiskowa, ale bynajmniej nie sprowadza on badań wyłącznie do tych kwestii, będąc otwartym na podejmowanie tematów, które podsuną mu współpracownicy i samo miasto.