Żarów

Powiat: Świdnicki
Data założenia: 1308 (pierwsza udokumentowana wzmianka)
Liczba ludności: 6893 (2015 r.)
Inne nazwy: Saarau (niem.)