Zgorzelec

Powiat: Zgorzelecki
Data założenia: X wiek (prawa miejskie 1303)
Liczba ludności: 32 332 (2012)
Inne nazwy: Gorlicium (łac.), Görlitz (niem.), Zhorjelc (grnłuż.), Zgórjelc (dlnłuż). Zhořelec (cz.)