Trzęsienie ziemi w Kłodzku i Nowej Rudzie
03.03.1786

wróć

Trzęsienie ziemi odczuwano w Kłodzku, Nowej Rudzie i okolicznych wsiach. Pomimo położenia regionu poza obszarami o wzmożonej charakterystyce sejsmicznej ("cisza sejsmiczna"), w przeszłości dochodziło do rozmaitych aktywności na tym polu.

"W czasach historycznych wzmożoną aktywność sesjmiczną na obszarze Polski odnotowano (za S.J.Gibowiczem), oprócz Sudetów (05.04.1443, 31.01.1883, 11.06.1895) i Karpat (31.08.1259, 22.08.1785, 27.02.1786, 03.12.1786, 25.04.1840, 21.10.1901, 23.03.1935, 17.03.1966, 28.06.1992, 29.06.1992, 01.03.1993), także na Niżu Polskim (Pomorze Zachodnie - 11.02.1909, 11.06.1928, środkowa Polska w okolicach Płocka, Kielc, Lublina - 02.03.1932, Bełchatów - 29.11.1980)" [1].

Na obszarze Polski aktywność sejsmiczną przede wszystkim odnotowuje się jednak na obszarach, gdzie prowadzona jest działalność wydobywcza związana z pozyskiwaniem surowców naturalnych (na Dolnym Śląsku okolice Lubina i Głogowa, gdzie wydobywa się rudy miedzi).

 

 

 


[1] Zob.: http://www.sgp.org.pl/gw/tzpl/gwtzpl.html, dostęp z 22.03.2016, dostęp z 14.04.2016.

Zob też: Romuald M. Łuczyński, "Chronologia dziejów Dolnego Śląska", Atut, Wrocław 2006.