kalendarium
Dolnego Śląska
Noc Kryształowa
Noc Kryształowa

09.11.1938
10.11.1938

 

Noc z 9 z 10 1938 r. listopada dla Żydów w Rzeszy Niemieckiej oznaczała noc pogromów.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych
Ministerstwo Ziem Odzyskanych

13.11.1945
11.01.1949

 

Powojenny i pojałtański podział terytorialny Polski spowodował konieczność ustanowienia ministerialnego zarządu nad wcielonymi do kraju tzw. Ziemiami Odzyskanymi. W tym celu 13 listopada 1945 r. powołano Ministerstwo Ziem Odzyskanych pod kierownictwem Sekretarza Generalnemu KC PPR Władysława Gomułki.

Początki Wrocławskiego Teatru Pantomimy
Początki Wrocławskiego Teatru Pantomimy

04.11.1956

 

Studio Pantomimy przy Państwowych Teatrach Dramatycznych – pod taką nazwą rozpoczął swoją działalność dzisiejszy Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. 4 listopada 1956 r. na deskach Teatru Polskiego przy ul. Zapolskiej miał miejsce premierowy pokaz spektakli programu nowej inicjatywy.

Polski teatr w Legnicy
Polski teatr w Legnicy

27.11.1977

 

27 listopada 1977 r. premierą „Lata w Nohans” na podstawie Jarosława Iwaszkiewicza otwarto Teatr Dramatyczny funkcjonujący na Rynku pod numerem 39.

Panorama Racławicka wraca do Wrocławia
Panorama Racławicka wraca do Wrocławia

14.11.1980

 

14 listopada 1980 r. do Wrocławia powróciła Panorama Racławicka, którą od 1946 r. – po przywiezieniu ze Lwowa – próbowano bezskutecznie udostępnić zwiedzającym w stolicy Dolnego Śląska.

Msza Pojednania w Krzyżowej
Msza Pojednania w Krzyżowej

12.11.1989

 

Tzw. Msza Pojednania, którą odprawiono 12 listopada 1989 r. w dolnośląskiej wsi Krzyżowa, była pierwszym od listu biskupów polskich do niemieckich w 1965 r. symbolicznym gestem w relacjach polsko-niemieckich.

Scena na Świebodzkim
Scena na Świebodzkim

30.11.1994

 

30 listopada 1994 r. zainaugurowano działalność Sceny na Świebodzkim sztuką Heinricha von Kleista „Kasia z Heilbronnu albo Próba ognia” wyreżyserowaną przez Jerzego Jarockiego.