kalendarium
Dolnego Śląska
Zbigniew Cybulski
Zbigniew Cybulski

03.11.1927
08.01.1967

 

Tego dnia urodził się Zbigniew Cybulski. Pochodził z Kresów Wschodnich, z Dolnym Śląskiem związany od lipca 1945 roku, kiedy osiedlił się w Dzierżoniowie. Tam też skończył gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego (obecnie I liceum – jego absolwentem jest również wybitny wrocławski reżyser, Sylwester Chęciński), po którym podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie.

Noc Kryształowa
Noc Kryształowa

09.11.1938
10.11.1938

 

Noc z 9 z 10 1938 r. listopada dla Żydów w Rzeszy Niemieckiej oznaczała noc pogromów.

Janusz Styczeń
Janusz Styczeń

27.11.1939

 

Tego dnia urodził się poeta i dramaturg Janusz Styczeń. W 1962 roku ukończył polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował 15 tomów poezji i 2 tomy dramatów. Jako ostatni ukazał się tomik poezji Furia instynktu, 2011. Poetę fascynują symbole. Pociąga go penetracja przepaści, jak rozciąga się między widzialną, cielesną stroną symbolu a jego stroną niewidzialną, mroczną, głębinową. Wiersze Stycznia były tłumaczone na języki: serbochorwacki, niemiecki, japoński, angielski. Mieszka we Wrocławiu.

Ministerstwo Ziem Odzyskanych
Ministerstwo Ziem Odzyskanych

13.11.1945
11.01.1949

 

Powojenny i pojałtański podział terytorialny Polski spowodował konieczność ustanowienia ministerialnego zarządu nad wcielonymi do kraju tzw. Ziemiami Odzyskanymi. W tym celu 13 listopada 1945 r. powołano Ministerstwo Ziem Odzyskanych pod kierownictwem Sekretarza Generalnemu KC PPR Władysława Gomułki.

Waldemar Krzystek
Waldemar Krzystek

23.11.1953

 

Tego dnia urodził się Waldemar Krzystek. Wychował się na Dolnym Śląsku, w Legnicy, do której jego rodzice przenieśli się wkrótce po narodzinach reżysera. Tam też uczęszczał do I liceum ogólnokształcącego. Edukację kontynuował na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1976 roku ukończył filologię polską oraz na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w 1981 uzyskał tam dyplom reżysera.

Początki Wrocławskiego Teatru Pantomimy
Początki Wrocławskiego Teatru Pantomimy

04.11.1956

 

Studio Pantomimy przy Państwowych Teatrach Dramatycznych – pod taką nazwą rozpoczął swoją działalność dzisiejszy Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. 4 listopada 1956 r. na deskach Teatru Polskiego przy ul. Zapolskiej miał miejsce premierowy pokaz spektakli programu nowej inicjatywy.

Polski teatr w Legnicy
Polski teatr w Legnicy

27.11.1977

 

27 listopada 1977 r. premierą „Lata w Nohans” na podstawie Jarosława Iwaszkiewicza otwarto Teatr Dramatyczny funkcjonujący na Rynku pod numerem 39.

Panorama Racławicka wraca do Wrocławia
Panorama Racławicka wraca do Wrocławia

14.11.1980

 

14 listopada 1980 r. do Wrocławia powróciła Panorama Racławicka, którą od 1946 r. – po przywiezieniu ze Lwowa – próbowano bezskutecznie udostępnić zwiedzającym w stolicy Dolnego Śląska.

Msza Pojednania w Krzyżowej
Msza Pojednania w Krzyżowej

12.11.1989

 

Tzw. Msza Pojednania, którą odprawiono 12 listopada 1989 r. w dolnośląskiej wsi Krzyżowa, była pierwszym od listu biskupów polskich do niemieckich w 1965 r. symbolicznym gestem w relacjach polsko-niemieckich.

Scena na Świebodzkim
Scena na Świebodzkim

30.11.1994

 

30 listopada 1994 r. zainaugurowano działalność Sceny na Świebodzkim sztuką Heinricha von Kleista „Kasia z Heilbronnu albo Próba ognia” wyreżyserowaną przez Jerzego Jarockiego.

Premiera Małej Moskwy
Premiera Małej Moskwy

28.11.2008

 

Waldemar Krzystek, wychodząc od autentycznego wydarzenia, zręcznie przywraca do życia dawną Małą Moskwę. Na uwagę zasługuje scenografia autorstwa dolnoślązaka Tadeusza Kosarewicza. Naturalnym plenerem do zdjęć okazała się przede wszystkim Legnica, m.in. Rynek, dworzec PKP, Park Miejski, czy Teatr im. H. Modrzejewskiej. Zdjęcia realizowano też we Wrocławiu – na ul. Chorzowskiej i Katowickiej, architektonicznie zbliżonych do zabudowy legnickiej Małej Moskwy. Spacer po Legnicy szlakiem zdjęć do filmu stanowi intrygujące doświadczenie o dużej wartości poznawczej.