Wieża zamku książęcego w Dzierżoniowie
06.03.1671

wróć

Tego dnia znacznemu uszkodzeniu uległa wieża dzierżoniowskiego zamku.

"Za znak czasu odczytywano zawalenie się [od uderzenia pioruna - przyp. red.] 6 III 1671 r. wieży zamku książęcego przy bramie Świdnickiej (…) "[1].

Wieży, którą uznawano za jeden z bardziej istotnych elementów pejzażu miejskiego, o czym świadczą m.in. zachowane miedzioryty, nigdy nie odbudowano. Wkrótce przestał istnieć również sam zamek książęcy. Na miejscu ruin owego obiektu pod koniec XIX w. wzniesiono kościół  ewangelicko-augsburgski zaprojektowany przez Carla Gottharda Langhansa.

 


[1] Zob.: "Dzierżoniów", pod red. Stanisława Dąbrowskiego, Wrocław-Dzierżoniów 1998.