Przemysł

Sylwetki

<< powrót

F.C. Achard (1753-1821)

François Charles Achard (1753-1821) – inżynier, biolog, chemik, fizyk; syn emigrantów francuskich. Jest znany jako odkrywca metody produkcji cukru z buraków. Był uzdolnionym wynalazcą, zajmował się wieloma dziedzinami techniki, m.in. elektrycznością, meteorologią i rolnictwem.  Achard „w 1801 roku kupił za pieniądze rządowe (protekcja namiestnika Ś... [ więcej ]

Wincenty Czechowicz (1900-1974)

Wincenty Czechowicz (1900-1974) – jest uznawany za jednego z głównych organizatorów powojennego dolnośląskiego przemysłu węglowego. W latach 1959-1964 pełnił funkcję dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Od 1965 r. wykładał na Politechnice Wrocławskiej, gdzie współorganizował Wydział Górnictwa (stworzył Katedrę i Instytut Górnictwa). ... [ więcej ]