/
Adam Borowski

Biogram

 

Adam Borowski (1973) – poeta, redaktor; studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1996–1999 redaktor naczelny pisma literacko-artystycznego „Dykcja”. Mieszka we Wrocławiu.

 

Twórczość

 

Poezja:

"Ojczyzna dobrej śmierci" (1997);
"Elementarz dla Natalii", [arkusz – wydanie artystyczne, nakład bibliofilski];
"Kłótnia czworonogów" (2000);
"Marek i rozdziały" [wydanie artystyczne, nakład bibliofilski, 2014].