/
Alexander Camaro (1901-1992)

Biogram

 

Alexander Camaro (1901-1992) – urodzony we Wrocławiu (jako Alfons Bernhard Kaczmarofski) malarz, grafik, poeta, tancerz. W latach 1920-25 studiował malarstwo na Państwowej Szkole Artystycznej i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu pod kierunkiem Ottona Muellera, który odcisnął  piętno na późniejszej twórczości swojego ucznia. W latach 1926-27 Camaro prowadził własną szkołę malarstwa we Wrocławiu w duchu abstrakcjonizmu, ale realizował się również w dziedzinie tańca, dla którego w 1928 r. przeniósł się do Dreźna, gdzie rozwijał swoje umiejętności w zakresie tańca ekspresjonistycznego pod okiem Mary Wigman. W 1933 r. Camaro został uznany za artystę wynaturzonego, wskutek czego został objęty zakazem wystawiania w kraju. W obliczu tych obostrzeń w okresie III Rzeszy artysta poświęcił się ekspresji teatralnej i scenicznej, również jako baletmistrz. Podczas II wojny niemalże cały dorobek malarski Camaro został utracony. Po 1945 r. wykładał m.in. na Wyższej Szkle Sztuk Pięknych w Berlinie, gdzie w 1992 r. zmarł.

Obecnie działa Fundacja Alexandra i Renaty Camaro, dzięki której staraniom oprócz działalności wystawienniczej funkcjonuje dom pracy twórczej i ufundowany system wsparcia stypendialnego dla artystów.