/
Anna Binkuńska (1908-1977)

Biogram

 

Anna Binkuńska (1908-1977) – urodzona w podlubelskich Piaskach malarka nieprofesjonalna, która po zakończeniu wojny przeniosła się do Wrocławia. Tam od 1965 r. kształciła się w Państwowym Ognisku Kultury Piast. Całe życie zawodowe poświęciła wrocławskiej spółdzielni kuśnierskiej; po przejściu na emeryturę skoncentrowała się aktywności malarskiej, którą wcześniej uprawiała sporadycznie.

„W twórczości Anny Binkuńskiej odnajdujemy wielokulturowy świat jej rodzinnych Piasków – rytuały religijne i codzienne życie społeczności żydowskiej, folklor cygański, jarmarki, zwyczaje ludowe. Kochała przyrodę, stąd jej płótna „wypełniały” ptaki i kwiaty.  W malarstwie utrwalała również pamięć o zabytkach i wydarzeniach historycznych. W swoim malarstwie była ”obywatelką świata”. Bohaterami jej płócien byli znajomi, ludzie z najbliższego otoczenia, ale też osoby wybitne – reprezentanci różnych narodów, politycy i artyści. Dojrzała plastycznie twórczość Anny Binkuńskiej zachowuje jednocześnie świeżość odczuć dziecka i bezpretensjonalność jego reakcji wobec powikłań świata”[1]

 

Twórczość

 

Pracę artystki wystawiano na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i ponad stu zbiorowych. W 2009 r. we wrocławskim Muzeum Etnograficznym zorganizowano wystawę czasową malarki. Niektóre z 3000 namalowanych przez Binkuńską obrazów znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych.