/
Anna Kowalska (1903-1968)

Biogram

 

 

Anna Kowalska (1903-1968) - urodzona 26 kwietnia 1903 roku we Lwowie. Polska powieściopisarka, nowelistka, autorka dziennika. Córka Ludwika Chrzanowskiego. W 1924 roku wyszła za mąż za profesora Jerzego Kowalskiego. Ukończyła filologię klasyczną oraz romanistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wraz z mężem podróżowała po Europie w celach naukowych. Pisała dla tygodnika „Sygnały”, a swój debiut literacki miała w 1931 roku z powieścią "Catilina". Jest autorką wielu powieści, opowiadań, wspomnień, m.in.: "Uliczki klasztornej" (1949), "Safony" (1956) czy "Szczeliny" (1956). Należała do Związku Literatów Polskich oraz międzynarodowego stowarzyszenia pisarzy PEN Club. Była szanowaną postacią w tym kręgu, utrzymywała kontakt m. in.: z Janem Parandowskim, Pawłem Hertzem, Antonim Słonimskim czy Jarosławem Iwaszkiewiczem.

Od 1933 roku wspierała lwowski Zespół Literacki Przedmieście, pisała również dla tygodnika ,,Sygnały”. Działała w podziemiu, a w roku 1945 przeniosła się z Warszawy do Wrocławia (trzy lata później zmarł jej mąż). Tutaj redagowała kwartalnik naukowo-literacki Zeszyty Wrocławskie (od 1947 do 1952), organizowała życie literackie , m.in. Koło Miłośników Literatury i Języka Polskiego czy Czwartki Literackie.  Wróciła do Warszawy, gdzie zamieszkała z pisarką Marią Dąbrowską, partnerką życia.

Otrzymała nagrodę miasta Wrocławia w 1948 roku. Oprócz tego została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mimo uznania w Polsce nie była doceniania wśród najbliższych jej osób. Związek z Marią być burzliwy i bolesny. Po śmierci Dąbrowska pominęła  w testamencie swoja ukochaną oraz jej córkę.

W 1967 roku autorce amputowano pierś. Pisarka zmarła 7 marca 1969 roku w Warszawie, przedawkowując tabletki przeciwbólowe.

 

Źródła pisane:

1) ,,Encyklopedia Wrocławia", red. nauk. J. Harasimowicz Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, s. 435.

2) "Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny", T. 4, pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan. Warszawa: WSiP, 1996, s. 328.

 

Źródła internetowe:

https://ksiazki.wp.pl/anna-kowalska-6149096131786369c

http://kuznia.art.pl/recenzje/184-dzienniki-1927-1969-anna-kowalska.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Kowalska#Ordery_i_odznaczenia

 

 

Oprac. Aleksandra Kraśnicka