/
BWA Wrocław

Biogram

 

Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu zostało założone w 1962 r. jako miejska instytucja upowszechniająca sztukę współczesną. W pierwszym okresie istnienia BWA posiadało dwie galerie: największą, mieszczącą się zmodernizowanej ruinie pałacu Hatzfeldów Awangardę oraz Mały Salon. Otwarta w 1962 r. jako „żywa ruina” Awangarda nieprzerwanie organizuje ekspozycje sztuki współczesnej – polskiej i zagranicznej – z naciskiem na prezentację awangardowych zjawisk artystycznych. Awangarda ściśle współpracuje z  ASP we Wrocławiu, m.in. organizując konkurs im. Eugeniusza Gepperta, skierowany do młodych malarzy.

W kolejnych latach działalności BWA podjęto decyzję o powołaniu kolejnych przestrzeni galeryjnych: nastawioną na wzornictwo Galerię Dizajn (od 1993 r., pierwotnie działająca jako Design), a także prezentującą szkło artystyczne Galerię Szkła i Ceramiki SiC! (od 1984 r., pierwotnie działająca pod nazwą Otwarta Galeria Ceramiki i Szkła Grupy „Nie tylko My”) oraz pracownię Studio, koncentrującą się na prezentacji sztuki performance’u czy wideo.

BWA prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą. Organem prasowym instytucji jest wydawany od 2009 r. magazyn „Biuro”. Strona internetowa: https://www.bwa.wroc.pl/