Cele projektu

wróć


Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska i Wrocławia jest też dziedzictwem przemysłowym. Bez względu na to, czy mamy na myśli lokalne włókiennictwo, przemysł spożywczy, elektroniczny, hutniczy, odzieżowy, samochodowy lub chemiczny – pamięć o niegdysiejszych zakładach pracy wyzwala w ludziach olbrzymi ładunek emocjonalny i kulturowy.

Podziel się tym, co pamiętasz o tutejszym przemyśle – i co masz w swojej szufladzie.

Główne cele projektu Pamiętam przemysł:

  • zmapowanie lokalnych istniejących bądź zlikwidowanych zakładów przemysłowych; opracowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej;
  • zbiórka wspomnień, osobistych historii, prywatnych fotografii, archiwów domowych i rozmaitych materiałów dotyczących tutejszego przemysłu;
  • wywiady z byłymi pracownikami lokalnych zakładów przemysłowych, badania socjologiczne i teksty, które pomogą zrozumieć, jakie jest miejsce przemysłu w zbiorowej pamięci mieszkańców regionu;
  • gromadzenie i digitalizacja zgromadzonego zasobu w sposób ciągły na portalu Dolnośląskość.pl.

 

Szczegóły: pamietamprzemysl.pl