/
Christian Behrens (1852-1905)

Biogram

 

Christian Behrens (1852-1905) – wyspecjalizowany w rzeźbie pomnikowej i architektonicznej artysta wykształcony w Dreźnie. Największym – dosłownie – jego dziełem było współtworzenie monumentalnego 91-metrowego „Pomnika Bitwy Narodów” w Lipsku, ale we Wrocławiu powstało również kilka ważnych realizacji rzeźbiarza, z których część została zniszczona.

„Wśród dzieł stworzonych dla Wrocławia należy wymienić zniszczony 'Pomnik cesarza Wilhelma I' (1896) oraz powstały w tym samym roku i zachowany do dzisiaj portal gmachu dawnego Śląskiego Sejmu Prowincjonalnego (obecnie siedziba NOT-u przy ul. Piłsudskiego). Przed budynkiem Muzeum [Narodowego we Wrocławiu – przyp. red.]  znajduje się inne dzieło artysty 'Obelisk' (sprzed 1899) – monumentalna rzeźba w brązie przeznaczona pierwotnie dla Ambasady Niemieckiej w Rzymie. 'Pocałunek Sfinksa' nawiązuje do mitu greckiego o potworze o głowie kobiety, tułowiu lwa, skrzydłach orła i ogonie węża”[1].

 

Twórczość

 

Wybrane realizacje we Wrocławiu:
 

– „Pocałunek Sfinksa” (1880);
– „Alegoria rybołówstwa” (1883)’
– „Pomnik cesarza Wilhelma I”(1896);
– portal Śląskiego Sejmu Prowincjonalnego (obecnie siedziba NOT-u, 1892);
– rzeźby alegoryczne na głównym budynku poczty wrocławskiej (niezachowane, 1885-88)
– rzeźby na budynku Biblioteki Miejskiej (1887-1891)
– rzeźby na południowej fasadzie ratusza (w tym rzeźba majstrowej z trzewikiem i pijanego czeladnika).