/
Christian P. Bentum (1690-1757)

Biogram

 

Christian Philipp Bentum (ok. 1690-1757) – pochodził z Niderlandów; jest uznawany za jednego z najważniejszych malarzy późnego baroku na Śląsku. Kształcił go jeden z najwybitniejszych malarzy czeskich Petr Brandl. Z okresu praskiego (1713-1719) pochodzą jego pierwsze dokonania artystyczne. Po zdobyciu wykształcenia i doświadczenia zawodowego w cechu malarzy Bentum podróżował i działał jako artysta we Włoszech. Na Śląsku przebywał od 1732-1734 r.

Bentum kojarzony jest najmocniej z lubiąskim klasztorem, zwłaszcza z ogromnym plafonem tamtejszej sali książęcej. Klasztor dysponował również kolekcją malowideł niderlandzkiego artysty, ale po sekularyzacji obiektu zostały one – wraz z 471 innymi malowidłami, w tym Michaela Willmanna – przewiezione do Wrocławia.

Monografią poświęconą artyście jest praca doktorska Beaty Lejman „Philip Christian Bentum. Malarz śląskiego baroku” (2009).

 

Twórczość

 

Dzieła C.P. Bentuma na Dolnym Śląsku:

– polichromie oraz freski w bibliotece klasztornej oraz malowidła ścienne i plafon w sali książęcej w klasztorze w Lubiążu (1737);
– cykl obrazów z życia św. Wincentego dla klasztoru norbertanów we Wrocławiu (1746-49);
– 3 obrazy dla kościoła i klasztoru bonifratrów we Wrocławiu;
– malowidła w kościele pw. św. Marcina w Sicinach;
– malowidła ołtarza głównego w bazylice w Trzebnicy.