/
Heinrich Goetz (1866-1931)

Biogram

 

Heinrich Götz (1866-1931) – jako fotograf był związany z Wrocławiem od 1902 r. (wcześniej kształcił się pod okiem Carla Dauthendeya). Doświadczenie zawodowe rozwijał w zakładzie fotograficznym Eduarda von Deldena (kiedy ten renomowany fotograf zrezygnował z prowadzenia autorskiego studia w 1904 r. – po 30 latach – Götz przejął zakład swojego dawnego mistrza). Był wieloletnim przewodniczącym Śląskiego Towarzystwa Zawodowych Fotografów (Verain Schlesicher Forch-Photographen).

Był wielokrotnie nagradzany i wystawiany na ekspozycjach fotografii. Specjalizował się w fotografii architektonicznej (na szczególną warto zwrócić na oprawę fotograficzną Götza do książki Richarda Konwiarza „Alt-Schlesien: Architektur, Raumkunst, Kunstgewerbe”). Uznawano go również za znakomitego portrecistę (jest autorem m.in. podobizny Maxa Berga czy Richarda Plüddemanna).

W 2006 r. przy pl. Muzealnym 7, gdzie przez pewien czas Götz mieszkał, staraniem Miłośników Wrocławia umocowano tablicę pamiątkową.