Idea

wróć


"Miasto jest tekstem" (Wasilij O. Toporow), "Dolny Śląsk jest palimpsestem" (Jerzy Kichler)… Czytanie miasta jest zaproszeniem do wspólnego czytania tej niezwykłej prozy/ poezji.

Poszukiwanie znaków, symboli i artefaktów w przestrzeni ulic małych i większych miejscowości może stać się niezwykłą przygodą poznawczą i artystyczną, która pomoże nam szerzej otworzyć oczy na miejsce, w którym żyjemy, dzięki czemu stanie się jeszcze bardziej nasze. Może także pomóc nam wsłuchać się w opowieści, których głosów dotąd nawet nie zauważaliśmy. Możemy napotkać bohaterów, postaci, które sprawią, że Inny przestanie być Obcy. Poznanie siebie w spotkaniu z tym tekstem jest szansą na dialog i budowanie wspólnoty, takiej, dzięki której razem będziemy poszukiwać tożsamości Dolnego Śląska równocześnie (dzięki obchodom Wrocław 2016)  w skali Europy, lecz także zaułków,  podwórek, małych szkół, sklepików czy targowisk. Badania naukowe przestrzeni miejskiej pogłębione przez studia miejscowych filozofów i tekstów kultury, poszukiwanie symboli, artefaktów, które coś nam komunikują, poruszanie się wśród paradoksów, oxymoronów i absurdów przestrzeni….fascynująca przygoda poznawczo- artystyczna, tym jest dla nas projekt  Czytanie miasta - Urban Collective Text.

Projekt jest wyrazem zaangażowania akademii w Europejską Stolicę Kultury 2016, dzięki czemu powstaje możliwość skanalizowania twórczej energii studentów tak polskich, jak i międzynarodowych w badaniach terenowych. Wiedza pozyskana w ich wyników stanowić będzie dobro wspólne, które stając się podstawą działań artystycznych i animacyjnych pozwoli na zaangażowanie mieszkańców małych miast Dolnego Śląska w obchody naszego wspólnego święta. Wyniki badań oraz wyróżnione projekty zaprezentowane zostaną na forum międzynarodowym podczas kolejnej konferencji sieci Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury, która przyjęła zaproszenie, by w 2016 roku gościć w Polsce.