/
Jacob Guttman (1845-1919)

Biogram

 

Jacob Guttman (1845-1919) – filozof i historyk filozofii żydowskiej; absolwent wrocławskiego Żydowskiego Seminarium Teologicznego Fundacji Fränckla oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1891-1919 pełnił funkcję rabina gminy wrocławskiej. Był autorem dzieł poświęconych żydowskiej filozofii średniowiecznej; jego praca doktorska dotyczyła związków pomiędzy filozofią Spinozy i Kartezjusza. Był prezesem Stowarzyszenia Rabinów w Niemczech (Rabbinerverband). 

 

Twórczość

 

Wybrane prace:

“Die Religionsphilosophie des Abraham Ibn Daud aus Toledo” (1879); 
“Die Religionsphilosophie des Saadja” (1882);
„Die Philosophie des Salomo Ibn Gabirol” (1889);
“Das Verhaeltnis des Thomas zum Judentum und zur juedischen Literatur” (1891).