Jak działa Czytanie miasta

wróć


Czytanie miasta to projekt badawczy i animacyjny realizowany w sześciu wybranych miastach Dolnego Śląska w ramach Dolnośląskiej Platformy ESK 2016+

 

Projekt jest realizowany w następujących miastach, z którymi nawiązaliśmy wielowątkową współpracę, a ich mieszkańcy mogą w nim uczestniczyć na różne sposoby:

1. Boguszów-Gorce, 2. Bogatynia, 3. Dzierżoniów, 4. Lwówek Śląski, 5. Oborniki Śląskie, 6. Wołów

 

Badania naukowe:

Badania realizowane w ramach projektu „Czytanie miasta” mają charakter interdyscyplinarny: pod kolejne warstwy Dolnego Śląska będą ostrożnie zaglądać naukowcy reprezentujący różne dziedziny: architekci, urbaniści, kulturoznawcy, socjolodzy, historycy, pedagodzy czy językoznawcy. Tekst miejski, dzięki swojej historii fascynujący, niejednoznaczny, nierzadko wielokulturowy i kontrowersyjny będziemy odczytywać z szacunkiem.

Nasza refleksja będzie koncentrować się wokół następujących tez: miasto jest tekstem, komunikuje znaczenia i wartości, uczy nas, żyjąc tu zmieniamy je. Rewitalizację miast powinno poprzedzać odczytywanie znaczeń przez środowiska, które umożliwią otwartą refleksję i twórcze pomysły działań. Zmiany w infrastrukturze muszą iść w parze ze zmianami społecznymi, miasto tworzą również ludzie, nie tylko budynki. W porządku miejskim musi też być miejsce dla chaosu i niedopowiedzenia.

Rezultaty badań zostaną zaprezentowane podczas sześciu seminariów, które odbędą się w każdym z tych miast od drugiej połowy lutego do początku kwietnia.

 

Animacja i interwencje artystyczne:

Po zakończeniu badań zaproszeni do współpracy animatorzy i artyści podejmą w analizowanych miastach oryginalne działania artystyczne i animacje. We współpracy z mieszkańcami będą na nowo pisać i odczytywać dotyczące ich miejskie opowieści. Po co? By na nowo tworzyć „przestrzenie dla piękna” i włączyć lokalne społeczności Dolnego Śląska w obchody Europejskiej Stolicy Kultury. Swoją pracę będą opierać na podstawie raportów, zdjęć, map mentalnych, wywiadów i opowieści – efektów naszych badań.