Jakie emocje niesie Wołów?

wróć


 

Katarzyna Iwanio: Jakie emocje niesie Wołów?

Celem przeprowadzenia animacji podczas drugiej wizyty w wołowskim liceum było zbadanie odczuć wołowian względem swojego miasta. Tym razem zaproponowaliśmy uczestnikom  zajęcia plastyczne w oparciu o formę mandali. Zaczerpnięta z kultury wschodu technika polega na wypełnianiu wzorami pól utworzonych przez koncentryczne kręgi. Mandala posłużyła do obserwacji miasta z różnych perspektyw. Chcieliśmy poznać, jakie emocje niesie ze sobą Wołów dla różnych odbiorców  tego miasta.

 

Na wyciętych wcześniej kołach z szarego kartonu, zostały zaznaczone po trzy obszary. Podzieliliśmy wspólnie koła na wycinki odpowiadające ilości uczestników. Każdy uczestnik wypełniał przestrzenie pracując na swoim wycinku, kierując się od środka na zewnątrz. Zadanie polegało na przedstawieniu:

  • w wewnętrznej części – tego, „co ja czuję/myślę/robię w Wołowie?”
  • w środkowej części „co wołowianie mówią/myślą/robią w Wołowie?”
  • w zawietrznej części „co ludzie spoza Wołowa wiedzą/myślą/mówią o Wołowie?”.

 

Mandala – początek pracy (fot. M. Świąder)

 

Do dyspozycji uczniów mieliśmy kolorową kredę, kredki i pastele, flamastry oraz farby plakatowe. Pozostawiliśmy młodzieży swobodę wyboru techniki do zwizualizowania swoich przemyśleń: można było wybrać dowolną technikę plastyczną oraz sposób przedstawienia (abstrakcja, kolor, komiks). Pojawiły się różne metody realizacji tematu. Centrum pracy uczniowie wypełnili  odciskami dłoni i podpisami. Powstały 2 duże, kolorowe prace, będące wyrazem często skrajnych emocji.

 

Uzupełnianie ostatnich pól (fot. M. Świąder)

 

Efekt pracy z bliska (fot. M. Świąder)

 

 

Katarzyna Iwanio