/
Jan Bortkiewicz

Biogram

 

Jan Bortkiewicz (1945) – fotograf i fotografik. Po zdanej w 1964 r. maturze we wrocławskim Technikum Mechanicznym przez kilka lat był marynarzem na okrętach podwodnych (pełnił funkcję hydroakustyka). Po powrocie do Wrocławia pracował w Międzywydziałowym Zakładzie Fotografii w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1979 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (nr leg. 538). Od 1996 r. jest kierownikiem artystycznym galerii Domek Romański.

„Fotoreporter miesięczników „Polska” (1974-1981) i „Odra” (1974-1996), wykładowca fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1982-1983), pracował w Studio 4 Iserlohn, RFN (1984), Janus Screen Studio, Nowy Jork (1985). Kierownik artystyczny Galerii N we Wrocławiu (1994), wykładowca fotografii artystycznej w Prywatnym Pomaturalnym Studium PHO-BOS we Wrocławiu (1995-2001)”[1].