Kamień węgielny pod budowę Kościoła Pokoju w Jaworze
25.04.1654

wróć

Tego dnia położono kamień węgielny pod budowę Kościoła Pokoju w Jaworze. Budowę prowadził Albrecht von Saebisch, który uprzednio kierował pracami związanymi z powstaniem Kościele Pokoju w Głogowie (konstrukcja drewniana: majster ciesielski Andreas Gamper z Jawora).

„W dniu 30 października 1655 roku budowla była już zadaszona.  W dniu 23 grudnia 1655 roku w czwartą niedzielę adwentu ks. Christian Hoppe dokonał uroczystego poświęcenia świątyni modlitwą i Słowem Bożym. Nadano jej wezwanie Ducha św. Budowla mogła pomieścić 6000 osób  w nawie głównej  i dwóch nawach bocznych. Nawa główna miała 43,5 m długości, 14,1 m szerokości i 16 m wysokości. Każda  z naw bocznych była szeroka  na 5,3 m   i wysoka na 10 m. Budowa kościoła w swojej głównej formie została zakończona. W roku 1656 wyposażono kościół w drewnianą chrzcielnicę, ławy, krzesła i taborety. W 1670 roku wstawiono ambonę wykonaną przez Mathiasa Knote  z Legnicy  a w roku 1672 do świątyni wstawiono ołtarz wykonany przez Martina Schneidera z Kamiennej Góry”[1].