Kino Polonia w Legnicy i odrodzenie kinematografii w regionie
05.05.1945

wróć

5 maja 1945, czyli jeszcze przed kapitulacją Festung Breslau, w legnickim kinie Polonia (późniejsze Ognisko) odbył się pierwszy pokaz filmowy na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Wydarzenie to uznaje się za początek powojennej kinematografii w regionie.

O przedwojennej historii tego obiektu czytamy: „Budynek Central Theater, znanego również jako Concerthaus wzniesiony został w 1896 r. przez Louisa Wintera, na miejscu dawnego budynku loży (parcela między obecną ul. Skarbową i pl. Klasztornym). Teatr variétés przy Klosterstraße1/2 rozpoczął działalność 25 września 1897 r. W swoim repertuarze miał koncerty muzyki rozrywkowej, piosenki, tańce, monologi oraz popisy akrobatyczne. Od 1918 r. mieściło się tutaj kino. Początkowo na 500 miejsc, później z salą mieszczącą 1100 krzesełek. Jego wieloletnim dyrektorem był Richard Elfmann. Natomiast od lat 30. XX w. kierownictwo nad kinem sprawowała spółka Elfmann & Tirpitz[1]”.

 

 

 


[1] Zob.: http://liegnitz.pl/?OBJ/594, dostęp z 22.04.2016.