Kongres Ziem Odzyskanych
21.09.1952

wróć

Kongres Ziem Odzyskanych został zorganizowany 21 września w ówczesnej wrocławskiej Hali Ludowej pod hasłem „Polska na zawsze zjednoczona”. Wzięło w nim udział 3000 delegatów z całej Polski.

Mówił premier Stanisław Cyrankiewicz: „Wy, delegaci z ziem odzyskanych, z miast i wsi tych ziem, reprezentujecie tu dorobek siedmiomilionowej masy ludności miejscowej i osiedleńczej. Waszą to pracą i waszym wysiłkiem rozkwita dziś ta piękna polska ziemia. Reprezentujecie nierozerwalny związek tych ziem z macierzą. Reprezentujecie troski i dalsze potrzeby tych ziem i na pewno reprezentujecie dziś gorące pragnienie, aby kongres ten stał się ważnym etapem, dalszym, jeszcze mocniejszym w zmobilizowaniu całego narodu polskiego wokół spraw i zagadnień związanych z ziemiami odzyskanymi”[1]

Masowy charakter wydarzenia potwierdził również udział 30 000 mieszkańców Wrocławia podczas wiecu w Hali Ludowej, który zakończył przedsięwzięcie. Kongresowi towarzyszyła publikacja „Polska na zawsze zjednoczona: Kongres Ziem Zachodnich Wrocław 21.09.1952” (Książka i Wiedza, 1952).

Kronikę filmową poświęconą wydarzeniu można obejrzeć pod tym linkiem.