Kościoły Pokoju na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
13.12.2001

wróć

13 grudnia 2001 r. na podstawie kryteriów: III (dobro powinno „nieść unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji wciąż żywej bądź już nieistniejące”), IV („ być wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości”) i VI („być powiązane w sposób bezpośredni lub materialny z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, ideami, wierzeniami, dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu [Komitet jest zdania, że kryterium to powinno być stosowane na ogół łącznie z innymi kryteriami]”) wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. W ten sposób oba kościoły dołączyły do 9 wcześniej wpisanych na ową listę obiektów w Polsce (obecnie jest ich 14, w tym 2 z Dolnego Śląska: w 2006 r. wpisano na nią Halę Stulecia we Wrocławiu). Obie dolnośląskie niemalże bliźniacze budowle pozostają największymi w Europie drewnianymi obiektami sakralnymi o konstrukcji szkieletowej.

Oficjalna strona internetowa: http://whc.unesco.org/en/list/1054.