Msza Pojednania w Krzyżowej
12.11.1989

wróć

Tzw. Msza Pojednania, którą odprawiono 12 listopada 1989 r. w dolnośląskiej wsi Krzyżowa, była pierwszym od listu biskupów polskich do niemieckich w 1965 r. symbolicznym gestem w relacjach polsko-niemieckich. Początkowo ten nowy rozdział w kontaktach między oboma krajami planowano zorganizować na Górze św. Anny, ale wobec przewidywanych  kontrowersji z doborem tej lokalizacji, na prośbę Klubu Inteligencji Katolickiej zdecydowano się na wieś pomiędzy Świdnicą a Dzierżoniowem. Za wyborem Krzyżowej przemawiał fakt, że znajdował tam majątek Helmuta Jamesa von Moltke, założyciela antyhitlerowskiej organizacji  Krąg z Krzyżowej, którego stracono w 1945 r.

„Do symbolu nowych czasów urosło przekazanie sobie znaku pokoju między obu przywódcami. Nie poprzestali na zwyczajowym ukłonie albo podaniu rąk, ale  objęli się i w ten sposób przekazali znak pokoju. Zdjęcie z tym symbolicznym gestem obiegło prasę światową, oczywiście także polską i niemiecką. Wizyta zakończyła się podpisaniem wspólnej deklaracji”[1].

Strona poświęcona wydarzeniu: http://mszapojednania.pl/. Dodatek „Tygodnika Powszechnego” wydany z okazji 25-lecia Mszy Pojednania: http://odwagaipojednanie.pl/upload/Krzyzowa_TP.pdf