Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne
04.05.1957

wróć

4 maja 1957 r. w świdnickim sądzie zostaje zarejestrowane Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Wałbrzychu. Była to  jedyna oficjalnie zatwierdzona organizacja zrzeszająca Niemców w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, co jest uznawane za efekt pojawienia się bardziej niż dotychczas liberalnych tendencji dotyczących mniejszości narodowych w PRL. W tym czasie został również zarejestrowany oddział NTKS we Wrocławiu, jako drugi miejski ośrodek Towarzystwa.

„Zakres terytorialny działania Towarzystwa obejmował ówczesne województwo wrocławskie (z Legnicą, Jelenią Górą i Wałbrzychem) i – mimo podejmowanych prób stworzenia oddziałów na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach – nie wykraczał poza granice regionu. Do Towarzystwa, które w początkowym okresie liczyło 4 tys. członków, mogły należeć osoby narodowości niemieckiej zamieszkałe w województwie wrocławskim bez względu na obywatelstwo (polskie lub wschodnioniemieckie). Większość członków posiadała obywatelstwo polskie lub była bezpaństwowcami, jednak w zarządzie zasiadały osoby z obywatelstwem NRD (m.in. pierwszy przewodniczący Richard Riedel). W pierwszych latach działalności opieką otoczyła Towarzystwo ambasada NRD, w późniejszym okresie zdystansowała się jednak od organizacji[1]”.