Nowy podział administracyjny kraju
01.06.1975

wróć

1 czerwca 1975 r. w Polsce wprowadzono nowy podział terytorialny kraju i dwustopniową strukturę administracyjną (zlikwidowano powiaty). Zamiast 17 województw i 5 miast wydzielonych zostało ustanowionych 49 ośrodków miejskich w tej randze.

„W efekcie nieliczne województwa liczyły więcej niż milion mieszkańców, a do grona miast wojewódzkich w wielu przypadkach awansowały ośrodki małe i prowincjonalne. Przeprowadzając reformę, Edward Gierek, który rozbił już opozycję partyjną w Biurze Politycznym, chciał się pozbyć oponentów na niższych szczeblach. Reorganizacja administracji stanowiła okazję do pozbycia się niechętnych mu klik partyjnych i obsadzenia swoimi ludźmi stanowisk w nowych województwach. 31 grudnia 1998 r. wprowadzono 16 województw rządowo-samorządowych i 316 samorządowych powiatów[1]”.

Dla Dolnego Śląska oznaczało to pojawienie się województw: legnickiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego (wrocławskie istniało już od 1946 r.), a w efekcie rozwój gospodarczy nowo powstałych ośrodków administracyjnych.