Otwarcie Państwowego Muzeum Gross-Rosen
23.04.1983

wróć

Uroczyście otwarto Państwowe Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, powołane przez ówczesnego ministra kultury i sztuki.

W otwarciu „[wzięli] udział przedstawiciele władz z województwa wałbrzyskiego, członkowie Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz członkowie klubu byłych więźniów obozu Gross-Rosen, mieszkających na Dolnym Śląsku. Wagę wydarzenia podkreślała zorganizowana w tym dniu konferencja naukowa, którą otworzył przewodniczący Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce profesor Czesław Pilichowski. O celach i zadaniach muzeum mówił dyrektor Jakubaszek. Wśród sześciu referentów było dwóch byłych więźniów. Roman Olszyna przedstawił problem ewakuacji obozu Gross-Rosen w lutym 1945 r., a Wojciech Dzieduszycki opowiedział o formach ruchu oporu w KL Gross-Rosen[1]”.