Otwarto hutę szkła Oranienhutte (ob. Violetta)
23.03.1864

wróć

Dzięki staraniom ks. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim Franz Losky otworzył hutę szkła (Orańsko-Nassawska Huta Szkła Kryształowego”, Oranienhütte, ob. Violetta). W roku 1870 istniały 2 piece o poj. 6-8 donic, opalane drewnem o napędzie wodnym; dwadzieścia lat później uruchomiono piec 12-donicowy. W okolicach 1925 r. zatrudniano ok. 1000 pracowników[1], jednak już kolejna dekada oznaczała dla przedsiębiorstwa kryzys, który w obliczu zbliżającej się wojny pogłębił się.

Mimo to huta po wojnie prowadziła działalność, która trwa po dziś dzień. Oprócz produkcji m.in. kryształowych karafek, świeczników czy kieliszków, uruchomiona została opcja tyrystyczna, która umożliwia zwiedzanie huty i zapoznanie się z procesem produkcyjnym.

Strona internetowa: http://sklep.violetta.com.pl/.

 

 


[1] Zob.: http://ladekzdroj.w.interiowo.pl/hsk.html, dostęp z 20.04.2016.