Pierwszy transport wysiedleńczy w Niemczy
09.04.1946

wróć

Romuald M. Łuczyński  w swojej „Chronologii Dolnego Śląska” podaje, że 09.04.1946 o godz. 7.00 z Niemczy odjechał pierwszy transport Niemców w ramach akcji wysiedleńczej, którą często określa się jako „odniemczanie” Ziem Odzyskanych.

„Akcja osiedleńcza i wysiedlenie ludności niemieckiej uznane zostały za priorytetowe zadania w perspektywie roku 1946. Całkowite wysiedlenie Niemców „uznanych” rozwiązać miała centralnie sterowana akcja, oparta na postanowieniach poczdamskich i poprzedzona umowami z władzami stref okupacyjnych w Niemczech. W związku z tym wstrzymaniu podlegały wyjazdy dobrowolne. Dla indywidualnego ruchu Niemców z Polski upowszechniło się odtąd pojęcie ‘dzikiej repatriacji’[1]”.