Powstaje KGHM w Lubinie
01.05.1961

wróć

1 maja 1961 r. – po 4 latach od odkrycia przez zespół geologiczny Jana Wyżykowskiego największego pojedynczego złoża rud miedzi w Europie – powstaje Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie.

„Początek lat sześćdziesiątych był bodajże jedynym okresem, w którym tak ważna i trudna decyzja gospodarcza i inwestycyjna mogła być podjęta. Reformy z początku okresu gomułkowskiego, rozbudzone nadzieje i chęci wielkich działań na rzecz kraju, znakomicie sprzyjały temu wyzwaniu. Skalę zadań z roku 1960 obrazuje choćby to, iż pod hasłem ‘ZG Lubin w budowie’ nie chodziło o jedną kopalnię, ale o kompleks obiektów, obejmujący szereg przedsięwzięć związanych z wydobyciem rudy i produkcją miedzi. Ponieważ to niezbędne minimum do produkcji koncentratu miedziowego okazało się czymś dużo więcej, niż pierwszą kopalnią, na początku kwietnia 1961 roku ówczesny Minister Przemysłu Ciężkiego Franciszek Waniołka, zarządzeniem dokonał zmian organizacyjnych, przekształcając w dniu 1 maja 1961 roku przedsiębiorstwo ‘ZG Lubin w budowie’ w ‘Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w budowie’. Tak rozpoczęła się historia jednej z największych na świecie firm branży wydobywczej i przetwórczej rud miedzi[1]”.