Pożar ratusza w Jaworze
12.03.1895

wróć

Tego dnia spłonął ratusz w Jaworze i północna pierzeja Rynku (zachowała się tylko wieża). Ten wzmiankowany już w 1373 r. obiekt odbudowano w latach 1895-1897 wg projektu T. Gutha w stylu neorenesansowym[1].

 

 


[1] Zob.: http://www.jawor.pl/jawor/pliki/1/pl.pdf, dostęp z 12.03.2016.