Rozwiązanie Teatru Laboratorium
31.08.1984

wróć

25 lat działalności Teatru Laboratorium (działający od 1959 r. opolski Teatr 13 Rzędów przyjął tę nazwę 1 marca 1962 r., ale tak naprawdę upowszechniła się ona po przeprowadzce instytucji do Wrocławia) zamyka data 31 sierpnia 1984 r. Tego dnia zespół podjął decyzję o samorozwiązaniu teatru. Dwa lata wcześniej po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego z kraju wyemigrował Jerzy Grotowski. „W grudniu 1982 do przebywającej we Francji części grupy dotarł list Grotowskiego informujący, że pozostaje na emigracji i prosi o niekontynuowanie działalności instytucji związanej z jego nazwiskiem. Była to w zasadzie prośba o rozwiązanie Teatru Laboratorium. Po długich dyskusjach głosami większości zespołu oficjalną decyzję o jego samorozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 1984 ogłoszono 28 stycznia tegoż roku”[1]

Z decyzją zespołu nie zgodził Zbigniew Cynkutis, który w dotychczasowej siedzibie Teatru Laboratorium prowadził do swojej śmierci w 1987 r. Drugie Studio Wrocławskie. Od 1990 r. we wrocławskim Przejściu Żelaźniczym funkcjonuje Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych.

O twórczości Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium można przeczytać więcej pod tym linkiem.